Brussel bevestigt goedkeuring innovatiebox

20 uren geleden

De Europese Gedragscodegroep heeft de Nederlandse innovatiebox goedgekeurd. Met deze goedkeuring is opnieuw vast komen te staan dat de innovatiebox een internationaal aanvaard instrument is om innovatieve activiteiten door bedrijven te stimuleren.

Brief stopzetten EKA: uw klant hoeft niets te doen

6 dagen geleden

Heeft uw klant een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan kan hij die negeren.

Uitfasering pensioen in eigen beheer: nog 14 dagen voor de 1e stappen

14 dagen geleden

U hebt nog tot 1 juli 2017 voor de 1e stappen in verband met de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB).

Vanaf 2 juni 2017 mogen ondernemers de btw verleggen van telecommunicatiediensten die in Nederland plaatsvinden tussen ondernemers die deze telecommunicatiediensten verrichten

27 dagen geleden

Met deze goedkeuring lopen wij vooruit op een wijziging van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

Nieuwe look aanslagbiljetten Vpb

28 dagen geleden

Aanslagbiljetten Vpb hebben voortaan een nieuwe lay-out.

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

28 dagen geleden

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld. Opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes.

Afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto en btw

28 dagen geleden

Er zijn ruim 2 miljoen bezwaarschriften ingediend over privégebruik auto voor de btw. De Staatssecretaris van Financiën heeft deze bezwaren op 29 maart 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Op 1 juni is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in deze massaal bezwaarprocedure in de Staatscourant gepubliceerd. Lees wat deze uitspraak betekent en hoe de verdere afhandeling verloopt.

Convenant Land- en tuinbouw: onderdeel burenhulp gewijzigd

2 maanden geleden

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben per april 2017 het convenant Land- en tuinbouw geactualiseerd. De informatie over ‘burenhulp’, ofwel werkzaamheden bij een andere (agrarische) onderneming is gewijzigd. De nieuwe tekst is nu te lezen in het convenant.

Uitspraak Hoge Raad over btw-heffing privégebruik auto

2 maanden geleden

De Belastingdienst heeft kennisgenomen van de uitspraken. In twee zaken zijn alle klachten door de Hoge Raad ongegrond verklaard. Voor de andere twee zaken geldt dat de zaak is verwezen naar het hof ’s-Hertogenbosch. De Hoge Raad geeft aan dat de Belastingdienst aan de hand van de 4 uitspraken op de bezwaren zal beslissen. De Belastingdienst bestudeert de arresten van de Hoge Raad en beziet de eventuele gevolgen voor wet- en regelgeving en voor de afhandeling van de massaal bezwaarprocedure.

6% btw over toegangsprijs voor toegang tot steigers en dakgoten om de oorspronkelijke ornamenten aan de buitenkant van een monumentale kerk te bekijken

3 maanden geleden

Vraagt u een toegangsprijs voor het bekijken van de oorspronkelijke ornamenten van een monumentale kerk via steigers of dakgoten? Dan rekent u 6% btw over de toegangsprijs.

Bezwaren tegen btw voor privégebruik auto worden massaal afgehandeld

3 maanden geleden

Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben ondernemers ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daarom heeft de Belastingdienst deze bezwaren aangewezen als massaal bezwaar. Dat wil zeggen dat wij ze niet individueel behandelen, maar voor al deze bezwaren 1 beslissing nemen.

Uitfasering pensioen in eigen beheer: 'Informatieformulier' beschikbaar

3 maanden geleden

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als directeur-grootaandeelhouder geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioenrechten af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting.

Uitfaseren pensioen in eigen beheer gaat in op 1 april 2017

4 maanden geleden

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen.

Beweegprogramma's voor chronisch zieken in sportaccommodaties belast met 6% btw

4 maanden geleden

Beweegprogramma's voor chronisch zieken zijn belast met het 6% btw-tarief als ze worden aangeboden in een sportaccommodatie.

Valse telefoontjes over aanmaningen van Belastingdienst

5 maanden geleden

Wij waarschuwen u voor valse telefoontjes over aanmaningen. Iemand doet bijvoorbeeld alsof hij deurwaarder is bij de Belastingdienst en zegt dat bedragen niet zijn betaald, ondanks aanmaningen. Om kosten te voorkomen, moet volgens de beller direct telefonisch geld worden overgemaakt.

'Landelijke Landbouwnormen 2016' beschikbaar

5 maanden geleden

De 'Landelijke Landbouwnormen 2016' zijn beschikbaar. In de 'Landelijke Landbouwnormen' vindt u de normbedragen voor 2016 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Oud-VAR-houders krijgen brief over uitstel handhaving wet DBA

5 maanden geleden

Bent u zzp'er en had u vroeger een Verklaring arbeidsrelatie (VAR)? Dan krijgt u een brief over wat het uitstel van de handhaving van de wet DBA voor u betekent.

6% btw voor tafelloeplampen

5 maanden geleden

Tafelloeplampen en tafelloepsystemen die tot 2 keer vergroten, vallen onder het btw-tarief van 6%.

Vragen in aangifte vervangen verklaringen en verzoeken investeringsaftrek

5 maanden geleden

Per 1 januari 2017 zijn 3 verklaringen en verzoeken investeringsaftrek vervallen. In plaats daarvan zijn 3 nieuwe ja/nee-vragen opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor investeringen over 2016 beantwoordt u deze vragen: u kunt geen verklaringen en verzoeken meer indienen.

Verduidelijking btw-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers

6 maanden geleden

In een nieuw beleidsbesluit is aangegeven dat er btw-vrijstelling geldt voor het vervoer van een overledene naar het mortuarium en vervoer tijdens een uitvaart. De vrijstelling geldt als het transport wordt verricht door degene die de uitvaartplechtigheid verzorgt.

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

6 maanden geleden

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

Bezwaar tegen uw privégebruik auto voor de btw over 2016

6 maanden geleden

De Belastingdienst wijzigt behandeling bezwaar privégebruik auto voor de btw over het jaar 2016. Als u eerder bezwaar hebt gemaakt, dan wordt uw bezwaar automatisch ook in 2016 in behandeling genomen.

6% btw voor push-up ijsjes met alcohol

11 maanden geleden

Ijsjes die alcohol bevatten vallen onder het btw-tarief van 6%.

Ander tijdstip voor uw aangiftebrief omzetbelasting in 2016

1 jaar geleden

Voortaan krijgt u uw aangiftebrief voor de btw op een ander tijdstip dan u gewend bent. U krijgt deze brief dan kort voordat u over het 1e tijdvak van het jaar btw-aangifte moet doen.