Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) gewijzigd

2 dagen geleden

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder leest u de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen.

Belastingplan 2019. Kijk op rijksoverheid.nl wat de voorgestelde veranderingen zijn

3 dagen geleden

Nu het kabinet de begroting voor 2019 heeft gepresenteerd, nemen ze ook het Belastingplan 2019 in behandeling. U vindt de voorgestelde veranderingen voor belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.

Postbussen Belastingdienst verdwijnen bij RDW-keuringsstations

10 dagen geleden

Vanaf 1 oktober 2018 verdwijnen de postbussen van de Belastingdienst bij de RDW-keuringsstations. Voortaan verstuurt u uw aangifte per post.

Zzp’ers gezocht voor de proef 'Boekhouden, belastingaangifte en betalen in één'

18 dagen geleden

Ziet u op tegen de boekhouding? Bang voor fouten, en gedoe met de Belastingdienst? Nergens voor nodig. U kunt u nu aanmelden voor een proef met online boekhoudpakketten waarmee u in één moeite door uw boekhouding, btw-aangifte en betaling regelt.

Naheffingsaanslag btw gekregen? Lees wat u moet doen

29 dagen geleden

Binnenkort versturen we weer de naheffingsaanslagen voor de btw. Over die aanslagen krijgen wij regelmatig vragen. Om u te helpen hebben we nu een checklist waarmee u gemakkelijk zelf kunt kijken wat u moet doen.

Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst vertraagd

1 maand geleden

Door een technische storing is het mogelijk dat elektronisch berichten van en naar de Belastingdienst vertraagd worden verwerkt.

21% btw voor de levering van een opgezet dier door een taxidermist

2 maanden geleden

De levering van een opgezet dier door degene die het dier heeft opgezet (de taxidermist) is níet een levering van een kunstvoorwerp door een kunstenaar. Voor deze levering geldt daarom het btw-tarief van 21%.

Nieuwe bpm-aangifte vanaf eind september

2 maanden geleden

Vanaf eind september 2018 doet u bpm-aangifte met een nieuw digitaal aangifteformulier. Wij informeren u op onze website wanneer de nieuwe bpm-aangifte beschikbaar is.

Waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privévermogen

2 maanden geleden

Brengt u als ondernemer een woning met ondergrond die behoort tot uw ondernemingsvermogen, over naar uw privévermogen? Dan moet u inkomstenbelasting betalen over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer van de woning met ondergrond en de boekwaarde ervan. Het besluit van 31 augustus 2009 geeft aan hoe u in dat geval de waarde in het economisch verkeer bepaalt. Met een nieuw besluit, van 20 juni 2018, heeft de staatsecretaris het eerdere besluit geactualiseerd.